Säkerhet

Använd alltid skyddsglasögon när slående verktyg används

Håll ej i hylsan när den roterar

Använd bara hylsor som är i gott skick. Skadade hylsor kan reducera den slående kraften och riskerar att spricka samt orsaka personliga skador

Använd bara en låspinne för krafthylsan som är designad för ändamålet

Alla ACTION krafthylsor är tillverkade enligt ISO 1174-2 och ISO 2725-2

EUs maskindirektiv, 2006/42/EG samt ISO 11148-6, fastställer att endast krafthylsor får användas vid arbete tillsammans med slående verktyg

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.