Om TOKU

Japanska TOKU är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa industriella mutterdragare med hus av aluminium.

Allmänt om mutterdragare

Det är lätt att anta att den angivna vridmomentnivån för en mutterdragare är lika med verktygets prestanda, detta är inte korrekt. Mutterdragare kan inte jämföras endast med det angivna vridmomentet, eftersom det inte finns någon standard för att mäta vridmomentet. 

Det angivna vridmomentet beror på olika påverkan: slagmekanism, vikt, luftförbrukning och kvalitet.

Försiktighet vid åtdragning !

Mutterdragare är konstruerade för att demontera bultar och muttrar. 

I praktiken används de också för att dra åt muttrar och bultar. Men var medveten om att dessa lätt kan skadas av den höga effekten hos en mutterdragare. Detta kan få allvarliga konsekvenser. 

Åtdragning av muttrar och bultar bör helst göras med vridmomentjusterbara verktyg.

Säkerhet

Använd bara hylsor som är i gott skick. Skadade hylsor kan reducera den slående kraften och riskerar att spricka samt orsaka personliga skador

EUs maskindirektiv, 2006/42/EG samt ISO 11148-6, fastställer att endast krafthylsor får användas vid arbete tillsammans med slående verktyg

Använd alltid skyddsglasögon när slående verktyg används

Håll ej i hylsan när den roterar

Luftkonsumtion

För att välja rätt kompressor måste man veta hur mycket luft liter/minut ett verktyg använder och hur verktyget kommer att användas, kontinuerligt eller intermittent.

Kontinuerlig  drift

Den totala luftförbrukningen när avtryckaren hålls inne under en minut (det är så vi mäter TOKU mutterdragare). Om du använder vårt verktyg så här behöver du en kompressor med den angivna kapaciteten.

Intermittent drift

Luftförbrukningen mäts när avtryckaren hålls inne intermittent (korta stunder) i exempelvis 25% av en minut, vilket ger 25% intermittens. 

Om du använder ditt verktyg så här behöver du en kompressor med 25% av den angivna kapaciteten. 

En mutterdragare används normalt i korta stunder per gång och har därför låg intermittens.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.